Overordnede refleksioner over ”Spiseforstyrrelsesbehandling”

Spiseforstyrrelser handler om så meget mere end mad. Det er efterhånden bredt anerkendt. Alligevel kan man undres over, at store dele af den landsdækkende spiseforstyrrelsesbehandling stadig farer vild i det ydre symptombillede, og fastholder behandlingsprincipper, der til forveksling minder om den lidelse, der søges behandlet. Motivationen for at skrive nærværende indlæg blev vakt, da jeg… Læs mere Overordnede refleksioner over ”Spiseforstyrrelsesbehandling”

Udgivet