Individuel terapi

Jeg tilbyder individuelle samtaler til dig, som kæmper med en spiseforstyrrelse.

Hvis du er under 18 år, vil det ofte give god mening at inddrage din familie i et vidst omfang. Jeg har bred og alsidig erfaring praktisk og teoretisk indenfor spiseforstyrrelsesbehandling.

Et forløb vil altid starte med en indledende samtale, hvor vi danner os et indtryk af, om et forløb hos mig matcher dit behov. I nogle tilfælde kan det være, at du vil have gavn af en mere intensiv behandling end det er muligt hos en privatpraktiserende psykolog. Er det tilfældet vil jeg hjælpe dig videre og vi vil tale om, hvorfor det lige nu vil være gavnligt med en anden mere intensiv behandlingsform.

Her kan du læse lidt om, hvordan jeg arbejder med spiseforstyrrelser:

Der findes mange variationer af spiseforstyrrelser. Mange måder at bruge mad eller mangel på samme i forhold til at håndtere livet og følelser på. Selvom ingen spiseforstyrrelse er ens, hverken i adfærd, ophav eller betydning, så findes der alligevel nogle ligheder. Fælles er, at der bag de fleste spiseforstyrrelser gemmer sig forkertheds-følelser, tvivl på selvet og oplevelser af ikke helt at høre hjemme eller kunne finde rundt i livet.

I et terapeutisk forløb sættes DU i centrum. Det er vigtigt at terapien, følger med dig. Ikke omvendt! Skridt for skridt vil vi arbejde på at forstå spiseforstyrelsens funktion i dit liv, samtidigt med at vi i dit tempo integrerer nye måder at møde dig selv og livets udfordringer på.

To spørgsmål som i høj grad driver min tilgang er;

1, Hvad er hændt dig, som gør, at du har brug for at beskytte dig igennem mad eller mangel på samme?

2, Hvad i dig skal ses og have plads, så du kan komme mere til syne som DIG, mærke livet i din krop og vove nye mere nærende veje for dig selv?

I terapien vil vi arbejde på, hvordan du gradvist kan blive mere fortrolig med det du mærker i din krop, med dine følelser og dine tanker. Nænsomt og i dit tempo vil vi give plads til de følelser og kropslige fornemmelser, du måske lukker af for eller overvældes af. Det som maden lige nu bliver redskab for at håndtere.

Vi vil udforske hvilke omstændigheder i dit liv, som har medvirket til at spiseforstyrrelsen er trådt til. Er der følelser eller behov, som du tror, ikke må være her? Noget du mærker, som du tolker som for meget eller forkert? Eller som forvirrer dig eller overvælder dig? Har du givet slip på sider af dig selv? Eller haft brug for at finde dig selv igennem en spiseforstyrrelse? Er der noget, du bær på, som ikke er din skyld men andres ansvar? Er der sammenhænge eller relationer, hvor du har følt dig alene om følelser eller oplevelser, som ikke er blevet set og rummet?

En spiseforstyrrelse tjener ALTID et formål. Derfor er det vigtigt, at de underliggende behov forstås og mødes, så spiseforstyrrelsen kan slippe sit greb i dig.

Målet er at skabe en vedvarende forandring. At genopbygge en kærlig forståelse af dig selv.

Det kræver, at vi har hele dig med. Varig symptomreduktion sker igennem en dybere kontakt til samt forståelse af dine mønstre, deres ophav og deres funktion nu og her. Når du aktivt og tålmodigt øver dig på at få bedre kontakt til din krop, og forstår dine følelser, som værdifulde beskeder og pejlinger i forhold til, hvad du har brug for i dit liv nu og her, vil du langsomt få en oplevelse af at blive mere integreret og hel. Mere fri til at være dig.

Det er min erfaring, at følgende tematikker ofte spiller ind i forhold til spiseforstyrrelsens dybereliggende funktion:

 • identitet og selvfølelse
 • relationer til andre
 • Skam og forkertheds følelser
 • vrede og aggresion
 • grænsesætning
 • Traumer

Jeg arbejder for at skabe et rum, hvor du i tryghed, kan vove at arbejde med det, som DU har brug for.

Gennerelle mål i terapien vedrører:

 • At skabe mere ro i dit sind – uden du gør skade på dig selv
 • At få større bevidsthed om, hvad du har brug for og lyst til. Herunder arbejde med din omsorg og forståelse for, hvad der holder dig tilbage.
 • At styrke dit livsmod, så du kan øve dig i at give dine værdier og dig selv mere plads.
 • At du får større kendskab til din krops signaler og tryghed i at være i DIN krop
 • At du får mere energi og bedre helbred
 • At du bliver bedre til at leve indefra end udefra

Vejen finder vi sammen.

En spiseforstyrrelse kommer gradvist snigende og fylder langsomt mere og mere. Du kan aldrig reagere for tidligt!

Den ambivalens som kan følge med en spiseforstyrrelse handler sjældent om manglende motivation, men om vaklende mod til samt tro på at livet er trygt og sikkert – at der er plads til dig – uden spiseforstyrrelsen. Men det er der! Vi er som mennesker aldrig fastlåste, selvom det kan føles sådan.

Det er ubærligt at leve alene med en spiseforstyrrelse. Du hverken kan eller skal klare det alene.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et terapeutisk forløb. Du kan ringe på 26801001. Hvis ikke jeg besvarer dit opkald, vender jeg tilbage hurtigst muligt, hvis du indtaler dit navn og telefonnummer. Du kan også sende mig en mail på annaengbergweien@gmail.com.

Jeg tilbyder også samtaler til dig, som er pårørende. Læs mere her.

Hvis du vil læse mere om min måde at arbejde på så klik på terapiform og om mig. Du kan også læse med på min Blog, hvor jeg løbende vil skrive om tematikker relateret til spiseforstyrrelser.