Terapiform

Terapi handler i høj grad om at genskabe kontakten til hele dig, så du med fornyet styrke og større klarhed, kan forandre det, du har brug for, og acceptere og rumme det, som du ikke kan ændre.

Jeg arbejder integrativt, hvilket betyder, at jeg kombinerer forskellige metoder og tilgange i et forsøg på at møde dit behov bedst muligt. Dog udspringer min forståelse af menneskelivets kompleksitet især fra psykodynamisk teori og tænkning. Tilknytningsteori og viden fra nyere neurovidenskab er ligeledes afgørende for min forståelse af, hvad der skaber heling og forandring i terapeutiske processer.

Min metode er overvejende fænomenologisk oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at jeg tager afsæt i de tanker og følelser, som du oplever og tumler med, samt de kropslige fornemmelser du har.

Terapien vil være rettet mod at udforske og forstå det, som du oplever er svært og konfliktfuldt nu og her i dit liv, men i mange tilfælde vil det give mening at trække tråde tilbage til en forståelse af, hvor og hvorfor dine mønstre og selvbilleder har udviklet sig, som de har.

Det relationelle er primært i min tilgang, da jeg grundlæggende forstår relationer, som det sted vi bliver formet, kan blive såret, men også det sted, hvor vi heles.

Forandring kræver tryghed

Min stil er nænsom og intuitiv, men også direkte. Jeg ved at tryghed og kontakt er altafgørende for forandring og forløsning, og jeg bærer en stor portion ydmyghed med mig ind i mit fag og profession – og ind i mit møde med dig. Skridt for skridt vil jeg sammen med dig arbejde på, hvordan du kan møde det, som udfordrer dig med større selvomsorg, mere livsmod og forøget klarhed.

Fra Selvkritik og fordømmelse til Selvomsorg og forbindelse

Mange mennesker er tynget af skyld, skam og selvkritik, når de søger terapi. Skylden og skammen kan vise sig som umenneskeligt høje forventninger til dig selv. En indre hårdhed overfor det, du tumler med. Selvbebrejdelse i forhold til den livssituation du befinder dig i eller knyttet til de konflikter og vanskeligheder du gentagne gange havner i. Skam og forkerthedsfølelser skaber indre spændingstilstande og onde cirkler, som hindrer dig i at komme tættere på dig selv og forløse det som gør ondt.

Ofte har vi ingen skyld i det, som vi kæmper med, men vi har et ansvar for, hvordan vi forvalter det. En del af det terapeutiske arbejde handler om at skabe plads og integrere de dele af dig selv og dine oplevelser, som du måske har svært ved at acceptere og rumme. Når du forstår dig selv, dine mønstre eller livssituation bedre, så er det lettere at drage omsorg for dine følelser og behov. Bag enhver ydre adfærd eller fastlåst tilstand findes behov og længsler, som måske er mere eller mindre bevidste for dig. I mange tilfælde vil du have gode grunde til at handle som du gør baseret på dine erfaringer. Manglende forandring handler derfor sjældent om manglende motivation, men om tvivl, frygt, afmagt eller cirkler af blokerende selvkritik.

I terapien vil vi arbejde på at forstå, hvilken funktion dine mønstre og handlinger har, samtidigt med at vi fokuserer på, hvad i dig, som trænger til at blive beroliget, få plads, blive ændret eller styrket i forhold til dit liv nu og her.

Øget indsigt og bedre kontakt til dine følelser, længsler og kropslige fornemmelser, kan forandre og forløse smertefulde tilstande og fastlåste mønstre, samt skabe nye mere bevidste handlemuligheder i dit liv og i dine relationer.

Det kræver mod og tålmodighed at holde sig selv i hånden i det som er svært.

Klik her for at læse mere om hvad jeg tilbyder, samt hvad jeg har erfaring med. Du kan læse mere om, hvem jeg er her.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et terapeutisk forløb. Du kan ringe på 26801001. Hvis ikke jeg besvarer dit opkald, vender jeg tilbage hurtigst muligt, hvis du indtaler dit navn og nummer. Du kan også sende mig en mail på annaengbergweien@gmail.com